Sobre
Noucor

A NOUCOR treballem per aportar solucions que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones i que ens permetin assegurar la sostenibilitat de l’empresa, invertint en actuacions que redueixin l’impacte ambiental de la nostra activitat i que afavoreixin el benestar i el desenvolupament de les persones.

El nostre
propòsit

Innovem i ens comprometem a millorar la salut de les persones i contribuir a un món més sostenible.

La nostra
missió

Convertim el coneixement i l’experiència en productes d’alta qualitat i solucions fiables per a l’ecosistema de la salut, treballant en estreta col·laboració amb els nostres clients i proveïdors B2B.

La nostra
visió

Ser el soci de confiança estratègic a B2B per al desenvolupament de productes farmacèutics amb un alt valor afegit i amb la màxima garantia de qualitat que permeti cobrir les necessitats de salut de la població mundial.

Qui som

Som una companyia químico-farmacèutica de recent creació, però avalada per una àmplia trajectòria de gairebé dos segles en el sector, amb un negoci centrat en la investigació, el desenvolupament, la llicència, la fabricació i el subministrament de productes farmacèutics.

Noucor és una aposta del fons d’inversió MCH Private Equity i d’un grup d’inversors privat, Family Offices.

El nostre model de negoci és B2B, amb presència a més de 100 mercats a escala mundial i amb un ampli coneixement i experiència en productes i solucions de qualitat en l’ecosistema de la salut.

Tenim una mentalitat innovadora amb vocació industrial, amb seu central ubicada a les proximitats de Barcelona i tres plantes de fabricació: una planta de química fina (Urquima), dedicada a la producció de principis actius, una planta farmacèutica i una tercera dedica exclusivament a complements alimentaris.

Els tres centres productius donen feina a més de 470 persones.

 

La nostra
cadena de valor

1
Propietat intel·lectual i patents
2
Desenvolupament d’API i producte acabat (NCE, VAM y GX) NCE: New Chemical Entities
VAM: Value Added Medecines
GX: Genèrics
3
Desenvolupament preclínic i clínic
4
Registre
5
Fabricació, anàlisi i alliberament
6
Comercialització
7
Suport de marketing

Ètica

Principi de legalitat.

Totes les persones que formem part de l’organització estem compromeses a complir amb la legislació vigent i la normativa interna de Noucor durant l’exercici de les nostres funcions i responsabilitats professionals.

 

Respecte als drets humans, la diversitat i la igualtat d'oportunitats.

A Noucor creiem plenament en els beneficis que té la diversitat dins de l’organització, i per això ens comprometem a proporcionar les mateixes oportunitats d’accés a la feina i a la promoció professional, i rebutgem qualsevol tipus de discriminació.

Integritat, honestedat, confiança i transparència.

Creiem en l’honestedat de les persones i confiem en conductes imparcials i transparents en l’exercici de les nostres funcions professionals.

Respecte envers el medi ambient.

A Noucor tenim un compromís amb el planeta. Creiem que tenir cura de la salut de les persones s’ha de fer sempre respectant l’entorn on viuen. Considerem que el respecte pel medi ambient és una obligació nostra, de tota la societat i envers la sostenibilitat, tant ara com per a les futures generacions.

Respecte a la imatge i la reputació de Noucor.

Noucor considera el respecte a la imatge i la reputació de l’organització com un dels seus actius més valuosos, el qual resulta en una percepció d’empresa íntegra i respectuosa amb els grups d’interès.

Canal compliance

Si teniu qualsevol informació sobre un acte contrari a la legalitat o una infracció de la normativa interna de Noucor, podeu comunicar la vostra preocupació a través del nostre canal de denúncia.

La vostra denúncia serà gestionada de manera anònima i confidencial.

Canal compliance

Memòria
de sostenibilitat 2022

Descarrega el PDF

Noucor en xifres

Presents en més de
0
països
Facturació 2023
119€
milions €
Inversió I+D 2023
7,4€
milions €
Inversió en indústria 2023
8,4€
milions €
0
persones
49/51
igualtat: %H/D
22%
generació d'energia solar per a l'autoconsum del 22% de l'energia requerida al centre de Palau