Sostenibilitat

A NOUCOR entenem que el desenvolupament de la nostra activitat ha d’estar acompanyat d’una gestió sostenible que contribueixi a millorar la salut de les persones i del planeta.
Per materialitzar el nostre propòsit, el programa de Sostenibilitat de Noucor inclou diverses iniciatives en els àmbits mediambiental, social i de bon govern (ASG), les quals ens ajuden a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
Política EHS Noucor

Medi ambient

Reducció de les emissions de CO2

El 2018 es va assolir amb èxit una contractació de subministrament d’energia elèctrica procedent de fonts d’energia 100 % renovables que, juntament amb altres accions d’eficiència energètica van suposar una reducció de més del 50 % de les emissions de CO2 els últims quatre anys.

 

Eficiència energètica

El 29 de juny de 2022 vam inaugurar la instal·lació de 3.911 plaques fotovoltaiques a la seu de Palau de Plegamans. Amb aquesta nova instal·lació, l’autoconsum energètic al centre va augmentar fins al 22 % del total de l’energia elèctrica consumida i suposa una reducció del 30 % en la compra d’energia a empreses elèctriques.

Protecció de
recursos naturals

Aquest compromís s’ha vist reflectit, entre altres actuacions, en una reducció significativa del 45 % del consum d’aigua a les instal·lacions de Noucor a Palau de Plegamans durant els últims quatre anys.

     

 

Reducció d’un
impacte ambiental

 

Urquima, la planta química de Noucor, ha rebut suport al projecte de reducció de l’impacte ambiental associat al procés productiu per part de la Direcció General d’Indústria i PYME del Ministeris d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) a la convocatòria d’ajudes a projectes d’innovació i sostenibilitat del sector farmacèutic dels fons Next Generation de la Unió Europea. 

Certificacions

Com a part del compromís de Noucor, un dels objectius prioritaris i estratègics que promouen la nostra activitat diària és la protecció del medi ambient, la qual cosa ens ha permès obtenir la certificació del sistema de gestió mediambiental segons la norma ISO 14001:2018 per a totes les empreses del grup.

Social

Projecte Recooperem

Noucor manté la seva aposta pel projecte d’aprofitament alimentari Recooperem, una iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Occidental a la província de Barcelona que cerca evitar la pèrdua i el malbaratament d’aliments. En aquest període l’han reprès:

 

  • 13 municipis
  • 55 centres de producció actius
  • 50 escoles
  • 14 empreses
  • 18 empreses de restauració
  • 13 entitats socials

 

     

 

Programa BH Bienestar

 

Noucor posa a disposició de tot el personal de la companyia el programa BH Bienestar, pensat per aportar benestar emocional i psicològic. El programa inclou diversos serveis i avantatges, com ara sessions de coaching, seminaris web temàtics, atenció psicològica personalitzada, programes de vida saludable i tècniques de relaxació.

Salut i benestar a la feina

Noucor fomenta un entorn de treball segur. Això ens ha permès obtenir la certificació del sistema de seguretat i salut laboral segons la nova norma ISO 45001:2018 per a totes les empreses del grup. En matèria de salut i seguretat, l’any 2021, Noucor va registrar una ràtio de freqüència d’accidents amb baixa laboral alineats amb els nivells del sector químic i farmacèutic.

Bon govern

Compromís
ètic i compliment

 

Per poder garantir el compliment normatiu en tot moment, Noucor ha publicat el Codi Ètic, que inclou polítiques contra la corrupció i el suborn, a més d’un canal de consulta i denúncia d’irregularitats. Tots els treballadors de Noucor s’han de comprometre a conèixer, complir i fer complir el Codi Ètic de la companyia i la normativa interna.

Descarrega’t el Codi Ètic